MENÜ

Köszöntünk az új honlapunkon!

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

a 2014/15-ös nevelési évre

2014. április 23. (szerda)

2014. április 24. (csütörtök)

2014. április 25. (péntek)

700 - 1800 óráig

1300 - 1900 óráig

700 - 1200 óráig

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

Be kell íratni minden gyermeket, aki 2014. augusztus 31-ig betölti az ötödik életévét, ugyanis a nevelési év

kezdő napjától (2014. szeptember 1-jétől) legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő

köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek la-
kóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője

Be lehet íratni azt a gyermeket, aki 2014. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét és az óvodai nevelés-

Be lehet íratni azt a gyermeket, aki 2014. augusztus 31-ig betölti a 2,5 évet, feltéve, hogy minden, az érintett

településen lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező hároméves és annál idősebb gyer-
mek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2014. május 15-ig értesíti a szülőt.

Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

ARANY JÁNOS ÓVODA Vadász út 22. Kötelező beiratkozási körzete: Búzavirág u., Erdész u., Határ u., Erőmű tér, Kerék u., Kikelet u., Környei u., Margaréta u., Orgona sor, Petőfalvi u., II. Rákóczi F. tér, Réti u. páratlan, Tavaszmező u.,

Jókai Mór Óvoda, Jókai u. 62. Kötelező beiratási körzete: Árpád köz, Árpád u., Árpád-házi Sz. E. tér, Bagoly köz, Báthory u., Berecska u., Bolgárkert u., Borbély S. u., Dembinszky u., Dubnyik u., Eötvös u., Eszperantó u., Farkas u., Farkastó u., Fecske köz, Feszty u., Hajnalka u., Hód u., Ibolya köz, Ibolya u., Javorek u., Jókai u., Károlyi u., Klapka György u., Mannhercz Antal u., Medve u., Mészáros u., Mókus u., Moravcsik u., Nefelejcs köz, Nyúl u., Őz u., Paradi- csom u., Pósa u., Róka u., Rudolf u., Sánc u., Síkvölgyi köz, Síkvölgyi u., Skrován u., Sün u., Szelim u., Szemere u., Szent Vendel u., Teleki u., Tulipán köz, Tulipán u., Új sor, Vágóhíd u., Veréb köz, Vércse köz, Vértes u., Vidra u., Vitány

BENEDEK ELEK ÓVODA Ságvári E. út 7/D. Kötelező beíratási körzete: Árvácska u., Bárdos köz, Bárdos lakópark, Bárdos László u., Bartók B. u., Bíborka u., Boglárka u., dr. Mohi Rezső u., Fatelepi bekötő út, Gál I. ltp. 100, 200, 700., Gerelyhajító u., Gyöngyvirág sor, Hanga u., Kankalin u., Kikerics u., Kőműveskert u., Liget sor, Mikovinyi Sámuel u., Muskátli u., Nádas u., Napsugár u., Népház u., Olimpikon u., Ótelep u., Páfrány u., Paletta lakópark, Pitypang u.,

Rezeda u., Rózsa u., Rudolf u., Ságvári u., Semmelweis u., Szende Lajos u., Szepesi Gusztáv u., Szigeti u., Vida Jenő u.

Móra Ferenc Óvoda, Molnár János u. 4., Kötelező beíratási körzete: Alugyári út, Bányász körút, Béke tér, Béke u., Cseri u., Gál I. ltp. 300, 400, 500, József A. u., Koldusszállás, Liszt F. u., Molnár u., Posta u., Réhling Konrád u., Vájár

GYERMEKKERT ÓVODA Mártírok út 57., Kötelező beíratási körzete: András u., Béla király krt., Fő tér 3., 5., 7., Hegybíró u., Kőbánya u., Kőhegy sétány, Mártírok u. 52 – 81.

Rét utcai Óvoda, Rét u. 28. Kötelező beíratási körzete: Bányász u., Baross köz, Borbély u., Cinege u., Csarnok u., Egység u., Faraguna u,. Fecske u., Füzes u., Galamb u., Gólya u., Harkály u., Hegy u., Hentes u., Holló u., Iparos u., Kas-
sai u., MÁV 1,2,3,4 épületei, Mester u., Nívó u., Nyár u., Ősz u., Pacsirta u., Piactér köz, Réce u., Régi vásártér sor, Rét u., Rigó u., Sas u., Sziget köz, Tatai u., Tavasz u., Tél u., Varjú u., Veronika u, Vörösmarty u., Zrínyi u.

Mésztelepi Óvoda, Gyár út 2. Kötelező beíratási körzete: Árok sor, Alumínium kohói házak, Cementgyári út, Étkezde u., Gyár u., Iskola u., Kökényes u., Kőbánya alja u., Mérleg u., Mész u., Pálya u., Raktár u., Tarjáni út, Temető sor,

KERTVÁROSI ÓVODA Bakonyi út 1/A Kötelező beíratási körzete: Akácfa u., Alkotmány u., Almafa u., Április út, Babits u., Bakony u., Balaton u., Barack u., Blaha L. u., Baromállási dűlőút, Budai Nagy Antal u, Déryné u., Diófa u., Domb

u., Építők útja, Garibaldi u., Gerecse u., Gorkij u., Hadsereg u., Jászai Mari u., Jó szerencsét u., Katona J. u., Kazinczy u., Kert u., Kiskert u., Kölcsey u., Lapatári u., Majakovszkij u., Május 1. u., Molnár Ferenc u., Móricz u., Németh u.,

Óvoda köz, Petőfi u., Puskin u., Szarkaláb u., Szegfű u., Szent Erzsébet u., Szent Gy. u. 1– 34., Tárna u., Zója u.

Lila Óvoda, Verebély út 1/A. Kötelező beíratási körzete: Babér u., Boróka u, Cseresznyefa u., Dr. Vitális u., Estike u., Fácán u., Füzike u., Fülemüle u., Galagonya u., Hattyú u., Héja u., Kamilla u., Kárókatona u., Levendula u., Mály-
va u., Rákóczi Ferenc u., Sirály u., Seregély u., Sólyom u., Szent Gy. u. 35 – , Szőlődomb köz , Szőlődomb u., Szvatopluh u., Töltés u., Verebély u., Zsálya u.

KODÁLY ZOLTÁN ÓVODA Kodály tér 3., Kötelező beíratási körzete: Ifjúmunkás u. 34 – 57., Kertalja u., Köztársaság u. 49- 58., Március 15. u., Mártírok u. 82 – 116., Mészégető u., Nyárfa u., Rögös u., Szilfa köz, Tölgyfa u., Tolnai u., Zöld

Micimackó Óvoda, Esztergomi út 8., Kötelező beíratási körzete: Áfonya út, Álmos vezér u., Aradi vértanúk tere, Barlang sétány, Botond vezér. u., Dália út, Előd vezér u., Esztergomi u., Fellner tér, Győri út, Hegyalja út, Huba vezér

u., Hunyadi tér, Komáromi u., Kond vezér u., Kós K. u., Kőrösi Cs. S. tér, Köves út, Lehel tér, Mámor köz, Mozdony u., Nárcisz u., Ond vezér u., Öreghegyi u., Piac tér, Platán tér, Reguly tér, Stúdium tér, Szanatóriumi út, Szarvas köz,

Szent Margit u., Szőlőhegy út, Szurdok út, Tas vezér u., Töhötöm vezér u., Tükörhegy u., Vízakna u., Zsák u.

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA Templom u. 1-3. Nemzetiségi nevelést folytató óvoda. Kötelező beíratási körzete: Attila u., Baross G. tér, Baross G. u., Batthyány u., Bercsényi u., Bódishegyi u., Bulcsu u., Czerman-ház, Csákányos pusz-
ta, Körtvélyespuszta, Damjanich u., Deák Ferenc u., Dobó u., Fekete Gyémánt u., Fenyő sor, Gábor Á. u, Hosszú sor, Hunyadi u., Kálvária u., Kinizsi u., Kolozsvári u., Kőszikla u., Lehár F. u., Mesterberki u., Munkácsy u., Otthon u.,

Óvoda sor, Őszirózsa u., Rózsadomb u., Sportpálya u., Szabadkai u., Szabadság tér, Széchenyi u., Szent István u., Szikla u., Tearózsa., Templom u.

Alsógallai Óvoda, Mátyás király u. 24. Kötelező beíratási körzete: Ady u., Aradi u., Arany u., Bem u., Bláthy u., Csaba u., Csokonai u., Domboldal u., Eszterházy J. u., Felsőgallai út, Gál ltp. 800, 900, Ganz u., Gárdonyi u., Gesztenye-
fa köz, Gödöri u, Kandó u., Kilátó út, Kóta József u., Koldusszállás, Lehel köz, Lehel u., Lejtő u., Mátyás király u., Mikes u., Mikszáth u., Panoráma u., Pipacs köz, Táncsics u., Tátra u., Temesvári u., Tompa u., Vajda u.

SÁRBERKI ÓVODA Sárberki ltp. 502., Kötelező beíratási körzete: Erkel u., Jázmin u., Pilinszky u., Sárberki ltp., Sárberki u., Sárberki gyűjtőút, Vadvirág u.

Szivárvány Óvoda, Köztársaság út 13. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására kijelölt óvoda. Kötelező beíratási körzete: Fő tér 9., 11., Ifjúmunkás út 1-33., Jedlik Ányos u., Köztársaság u. 2 – 48., Mártírok u. 1 – 51.

TURUL ÓVODA Réti utca 62., Kötelező beíratási körzete: Amur u., Angolna u., Bajcsy u., Balin u., Banyi János u., Bodorka u, Busa u., Csuka u., Dankó u., Dévér u., Dózsa Gy. út. 2 – 54., Dózsakert u. 1 – 64., Erdőszéle út, Fürdő u.,

Fűzfa u., Gellért tér, Gyöngyvirág u., Harcsa u., Hársfa liget, Jegenye u., Kárász u., Kecsege u., Keszeg u., Kossuth kertalja u., Kossuth u., Kökörcsin u., Marasztok u., Márna u., Millenniumi park, Pisztráng u., Ponty köz, Ponty u., Réti

u. páros, Rigómajor, Síkvölgy-puszta, Süllő u., Szövetkezet u., Vadász u. páratlan, Vadrózsa u.

Dózsakerti Óvoda, Dózsa Gy. út Kötelező beíratási körzete: Bánhidai ltp., Dózsa Gy. út 55-77., Dózsakert u., Liliom u., Madách kertalja u., Madách u., Paszinka köz, Turul u.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága

 

vissza

  

Hírek

 • Nyílt napok 2016-ban
  2016-03-04 14:54:48

  Óvodánkban 2016. március 22-én és 23-án nyílt napokat tartunk. 23-án délután 16 órától tavaszi húsvétváró szöszmötölő is lesz.


  Minden kedves érdeklödőt szeretettel várunk.

  Meghívó

 • III. hely
  2015-04-25 11:42:48

  A Kisvakond Csoport harmadik helyezést ért el a "Görögország" versenyen.

  Gratulálunk nekik!

  Az oklevél megtekinthető az Eredményeink, sikereink oldalon.

   

 • II. hely
  2015-04-02 11:50:26

  A Kisvakond Csoport második helyezést ért el a "Tavasztündér" készítő versenyen.

  Gratulálunk nekik!

  Az oklevél megtekinthető az Eredményeink, sikereink oldalon.

   

 • Arany-bál
  2015-04-02 11:46:04

  Tisztelt Szülők!

  Hagyományainkhoz híven idén is szeretettel meghívjuk Önöket a tavasz-köszöntő jótékonysági Arany-bálra!
  Részlezek az Aktualitások oldalon.

   

 • Új képek
  2014-11-20 20:02:25

  Új képek kerültek fel a 2014-2015-ös képgalériába.

   

Asztali nézet